bat-sheva@brecanati.co.il 

050-7669945

בת-שבע

  • Black Facebook Icon
  • בת-שבע רקנטי

לבחור נכון

בחרתי. בחרתי בחיים, למרות שהם לעתים בחרו להתרחק ממני; בחרתי לראות את מה שיש, בחרתי לגזור מהכאב המטורף של האובדן את ההבנה העמוקה: הילדים חשובים עבורי יותר מכל. עם התובנות האלה בחרתי ללכת צעד קדימה לביסוס היעוד שלי – האפשרות להעניק כלים לכל מי שרק רוצה- לצאת מהשכול, מהעצבות, מהמשבר, או מהשבר – ולעשות את זה אפקטיבי ונכון.

גילוי נאות-

ההארה הזו לא הפכה אותי לאמא מושלמת, לגמרי לא. (מה לעשות... גם אני אנושית).

מה היא כן עשתה?

היא האירה באמצעות פנס ענק על היחסים שלי עם התפקיד הזה, עם האימהות, ומאז ועד היום הנושא הזה לא יורד מסדר היום שלי. אני אמא – ואני אהיה האמא הטובה ביותר שאני יכולה להיות, כל יום מחדש.


שלכם,

בת-שבע


לבחור נכון - גם את ההורה שאתה רוצה להיות עבור ילדיך