bat-sheva@brecanati.co.il 

050-7669945

בת-שבע

  • Black Facebook Icon
  • בת-שבע רקנטי

החלום, שברו ופסי הזהב שבניהם

לכל אחד מאיתנו היה חלום שמאוד רצה לממש. להגשים. "לחיות את החלום" – כך אומרים. אבל לא תמיד אנחנו מצליחים; היחסים שבין החלום ושברו וההתנהלות שלנו בתוך הפער שנוצר במפגש עם המציאות שהיא לא החלום שמומש, לצד הצורך למצוא חלופה לחלום ההוא, כדי להמשיך – הם המנוע שבאמצעותו נוכל להתגבר ולמצוא ייעוד או חלום חדש.


אל תוותרו לעצמכם – המשיכו לחלום; רדפו אחרי יעדים חדשים. ואני אומרת, רדפו אפילו אחר כמה חלומות במקביל. מלאו את החיים שלכם בתוכן, ביצירה, הפליאו גם את עצמכם כשתשכילו להדביק את השברים שלכם, של חלומות שהתנפצו, ולצבוע אותם בפסים של זהב – להרכיב מהם חלום חדש, שיהיה אף יותר נשגב ויפה מקודמו.


שלכם,

בת-שבע


לצבוע את הסדקים של השבר בפסים של זהב