bat-sheva@brecanati.co.il 

050-7669945

בת-שבע

  • Black Facebook Icon

על אודותיי

שוב שלום. 

במשך 20 שנה כוננתי עצמי כמטפלת שהאוריינטציה שלה היא צמיחה ממשבר, והתפתחות אישית.

שכול, שבר והתמודדויות עם משברים קטנים כגדולים הפכו אותי לאדם שאני היום: פסיכותרפיסטית, מנחת קבוצות ומטפלת, שפיתחה שיטה בת שלושה שלבים לצמיחה והעצמה אישית - הפיכת נקודות השפל של החיים לנקודת מוצא חדשה לנסיקה. 

במשך השנים התעצמה אצלי תחושת השליחות והיום היא ברורה מתמיד; עליי להפיץ את הבשורה ולחלוק את התובנות שלי עם העולם: יש דרך לצאת ממשברים ולא די בכך, אלא יש דרך לצאת מהם חזקים, מלאי עוצמה וחיוניים יותר מאי פעם!

את הידע שלי אני חולקת גם עם הקהל הרחב בהרצאתי החדשה: "פעימות החיים - מסע בין האין ליש". 

אתם מוזמנים. 

"שתי לידות לו לאדם -

אחת שלא מדעתו ואחת מדעתו.

אחת ע"י אחרים ואחת ע"י עצמו.

ראשונה - לקתה בחבלי לידה, שנייה - נתברכה בחבלי יצירה.

ראשונה - מאורע לשעתה, שנייה - נמשכת כל ימי חייו של האדם.

ראשונה - לידת הגוף, שנייה - לידת הנשמה.

ראשונה - יציאתו מבטן אימו, שנייה - התגלות מהותו"

 

הרב אלימלך בר שאול